Winnaar 45e Rotterdam Promotieprijs

Roparun

De Roparun is een estafetteloop met startlocaties in Parijs en Hamburg en een gezamenlijke finish in Rotterdam. Het geld dat wordt opgehaald tijdens het evenement Roparun wordt toegekend aan instellingen, goede doelen of projecten die bijdragen aan het motto van Roparun: ‘Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.’ De afgelopen 26 edities van de Roparun is al meer dan 78 miljoen euro opgehaald voor zorg voor mensen met kanker.

Een Roparunteam bestaat uit maximaal acht lopers die ieder gemiddeld zo’n 65 kilometer lopen oftewel meer dan anderhalve marathon. Daarnaast bestaat een team uit minimaal twee fietsers en nog een aantal mensen in de begeleiding. Denk hierbij aan chauffeurs, verzorgers, cateraars en wegkapiteins. Teams zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling van deze taken en gemiddeld bestaat een team uit 25 personen.

Naast de sportieve inspanning, moet er ook een inspanning geleverd worden om geld op te halen voor het doel. Teams doen dit door het organiseren van allerlei acties, zoals het inpakken van boodschappen, het wassen van auto’s, het houden van collectes en het zoeken naar sponsors. Ook zijn de leden van een team verplicht Roparun loten te verkopen waarvan de opbrengst ten goede komt aan het doel.

De drie teams met de hoogste opbrengst en de zes teams die een prijs hebben gewonnen naar aanleiding van hun gelopen snelheid worden gehuldigd tijdens het eindfeest van de Roparun wat een aantal weken na de finish plaatsvindt. Op die avond wordt ook de totale opbrengst van de Roparun bekend gemaakt. In 2018 maakten 309 teams deel uit van de loop en kwam de opbrengst ten goede aan 113 verschillende doelen.

De opbrengst van het evenement wordt door het bestuur van Stichting Roparun toegekend aan instellingen, goede doelen of projecten die bijdragen aan de missie van Roparun. Men kan hierbij denken aan de inrichting van een inloophuis, waar (ex-) kankerpatiënten en/of naasten elkaar kunnen ontmoeten. Vakanties voor mensen met kanker en hun familie zodat zij, ook in een akelige periode, een mooie herinnering kunnen creëren. Workshops in ziekenhuizen waarbij mensen met kanker leren omgaan met uiterlijke veranderingen die ze krijgen door de behandelingen. Een fijne dag uit voor zieke kinderen en hun broertjes of zusjes, zodat zij even niet hoeven te denken aan het ziek zijn. De ontwikkeling van ‘palliatieve boxen’, een hulpmiddel voor mensen in een terminale fase die graag in de eigen thuisomgeving willen verblijven. Of de inrichting van een hospice om er voor te zorgen dat mensen tijdens hun laatste levensfase in een prettige omgeving kunnen verblijven.

Citaten uit het juryrapport:

“Roparun staat voor een menselijk, warm Rotterdam. Roparun staat voor een stad waarin talloze mensen vrijwillig actief zijn voor het welzijn van hun medemens. Voor een stad waarin saamhorigheid en samenwerking vanzelfsprekende waarden zijn. Met de Roparun laat die rauwe grote stad Rotterdam zijn zachte kant, zijn hart zien. Bij de Roparun gaat het om veel geld, maar dat komt juist anderen, niet de lopers en organisatoren, ten goede.”

“Aan de Roparun doen ieder jaar duizenden mensen mee: De lopers in honderden teams, hun verzorgers en begeleiders, de vele vrijwilligers die op de startplaatsen, onderweg in de doorkomstcomités en bij de finish in Rotterdam facilitaire ondersteuning bieden. Zij representeren de zachte krachten in de samenleving, zij staan voor de mensen die onbaatzuchtig willen werken voor hun medemens. Achter ieder team van vrijwilligers, de lopers en hun verzorgers, staan nog een groot aantal andere betrokkenen: familieleden, vrienden, collega’s van de deelnemende bedrijven en organisaties. Het bereik van Roparun is enorm, het is een sociaal gebeuren van grote omvang.”

“Roparun staat ook voor een brede Europese uitstraling en betrokkenheid van Rotterdam bij nabuurlanden. Het publiek en de overige betrokkenen in de vele steden en dorpen aan de routes tussen Parijs en Hamburg enerzijds en Rotterdam anderzijds worden deelgenoot van Roparun en de doelstellingen van deze sportieve prestatie. De uitstraling van de loop tussen vertrek, tijdens de tocht en bij aankomst in Rotterdam is groot. De interesse van het publiek en de media-aandacht onderweg zijn opvallend. De finish op de Coolsingel, nu tijdelijk op de Binnenrotte, is een hartverwarmend feest.”

“Roparun heeft zich van een weddenschap tussen enkele vrienden ontwikkeld tot een sterke organisatie. Met Nelli Cooman als een aansprekende, krachtige ambassadeur, met een sterk comité van aanbeveling, met twee stichtingen waardoor de transparantie van de organisatie en de verdeling van de opbrengsten groot is, met een eigen professioneel bureau en een goede vrijwilligersorganisatie. Ook in organisatorisch opzicht is Roparun voorbeeldig.”