Winnaar 46e Rotterdam Promotieprijs

Joep van Lieshout

Joep van Lieshout (1963, Ravenstein) studeerde aan de Rotterdamse Academie voor Beeldende kunst. Na zijn afstuderen is hij in Rotterdam blijven wonen en werken. Zijn werk, dat een sterke nationale en internationale reputatie heeft, bevindt zich op het snijvlak van kunst, design en architectuur. Van Lieshout is daarnaast een kundig organisator die sinds 1995 leiding geeft aan een studio. Hij werkt sinds die tijd onder de naam van die studio, Atelier Van Lieshout. Op dit moment werken in de studio zo’n twintig creatieve medewerkers en zij werken zowel aan autonoom werk van de studio als aan opdrachten. De door Van Lieshout opgerichte stichting AVL Mundo is actief op het punt van beheer van onroerend goed, het aanbieden van gastateliers en residenties en de organisatie van tentoonstellingen in de ruimten van AVL, met inbegrip van de openbare ruimte rondom de gebouwen van AVL.

De overwegingen van de leden van Club 25 en van de onafhankelijke jury om de Rotterdam Promotieprijs 2018 aan Joep van Lieshout toe te kennen luiden kort samengevat als volgt. Joep van Lieshout en zijn studio Atelier Van Lieshout produceren kunstwerken en vormen van toegepaste kunst die vertegenwoordigd zijn in talloze nationale en internationale publieke en private collecties, die te zien waren op vele tentoonstellingen wereldwijd. Qua aanpak, met zijn studio, zijn ondernemerschap en zijn werk op het snijvlak van kunst, design en architectuur, pas hij uitstekend in een Rotterdamse traditie. Met zijn stichting AVL Mundo biedt hij onderdak aan gastkunstenaars en aan tentoonstellingen voor een breed publiek. Zijn plannen voor de omgeving van dit complex kunnen een sterke stimulans vormen voor de ontwikkeling van het gebied tussen Keileweg en Keilestraat, een van de motoren wellicht voor de ontwikkeling van het gehele M4H-gebied. Joep van Lieshout is een kunstenaar die volop deelneemt aan het leven in de stad waarin hij woont en werkt en waar hij op kritisch-betrokken manier medeverantwoordelijkheid voor neemt.

Enkele citaten uit het juryrapport:

Het werk van Van Lieshout is opgenomen in belangrijkste publieke en private kunstcollecties ter wereld, waaronder het Museum Boijmans-Van Beuningen en het Musée national d’art moderne in het Centre Pompidou. Hij exposeerde op alle belangrijke locaties in de kunstwereld en daarbuiten. Veel van zijn werken worden, tijdelijk of permanent, op publiek toegankelijke plekken getoond. Ook zijn decorontwerpen voor toneel en opera (zoals voor de Bayreuther Festspiele) hebben de kunstenaar wereldberoemd gemaakt. Zijn werk, dat balanceert op het snijvlak van autonome kunst, design en architectuur, past goed bij het karakter van Rotterdam dat sinds de Wederopbouw opvalt door een interessante mix van juist deze drie artistieke disciplines.

Met zijn interesse voor circulaire processen in het kader van productie, consumptie, uitputting van grondstoffen, hergebruik, kleinschaligheid en zelfvoorziening is het werk van AVL bijzonder actueel. Jaren voordat steden als Rotterdam gingen spreken over het belang van de ‘veerkrachtige stad’ waren Van Lieshout en zijn atelier al met dit thema bezig. Het atelier trok wereldwijd de aandacht met de oprichting in 2001 van AVL-Ville, een zelfvoorzienende vrijstaat binnen de stadsgrenzen van Rotterdam met een eigen grondwet, geld en vlag.  In publicaties over de autonomie van kunst en over soevereiniteit van het artistieke gebaar wordt vaak naar dit bijzondere Rotterdamse experiment AVL-Ville verwezen.

Joep van Lieshout is genereus naar de stad Rotterdam. Met zijn stichting AVL Mundo kocht hij diverse panden in het Merwe-Vierhavengebied, een gebied dat de komende jaren ruimte zal gaan bieden aan creatieve makers en bewoners van Rotterdam. Anders dan de gebruikelijke, gesloten kunstenaarsateliers openen het Atelier en AVL Mundo de deuren voor een breed publiek en doen mee met stedelijke kunstactiviteiten als het festival Art Week Rotterdam. Zo biedt AVL Mundo gastkunstenaars een tijdelijk atelier en organiseert exposities van het daar gemaakte werk. Naast de werkplaatsen is in de open lucht een voor iedereen toegankelijke beeldentuin aangelegd. AVL Mundo draagt met deze presentaties bij aan het creatieve imago van het M4H-gebied.

AVL Mundo heeft plannnen gemaakt voor de ontwikkeling van een groter gebied dan het nu beheert.  Nu ligt er het plan Laocoön, in samenwerking met een projectontwikkelaar, een architect en een bouwer. Laocoön is in potentie een artistieke motor die fors kan bijdragen aan de ontwikkelingen van Rotterdam en meer specifiek van deze locatie, toch al een plek waar artistieke vernieuwing, nieuw ondernemerschap, wetenschappelijke geïnspireerde startups en urban farming bij elkaar komen.

Rotterdam, 22 februari 2019