Winnaar 44e Rotterdam Promotieprijs

Van Oord

Van Oord, het familiebedrijf dat gevestigd is in Rotterdam, is een toonaangevende internationale onderneming gespecialiseerd in bagger-, waterbouw- en offshore-projecten (olie, gas en wind). De onderneming werkt nauw samen met opdrachtgevers om tot innovatieve en duurzame oplossingen te komen en zo veilig mogelijk te werken.

Van Oord heeft een rijke waterbouwgeschiedenis. Fameuze namen als Adriaan Volker, Van Hattum en Blankevoort, Hollandsche Aanneming Maatschappij, Amsterdamsche Ballast Maatschappij, J.P. Broekhoven en Aannemers Combinatie Zinkwerken maken deel uit van de Van Oord-geschiedenis. De wortels van de waterbouw liggen in Nederland. Al in 1868 vestigde Govert van Oord zich als ‘zelfstandig griendbaas’ en legt de basis voor de onderneming Van Oord. Omstreeks het midden van de 19e eeuw zetten mannen als Arie van Hattum en Adriaan Volker hun eerste schreden in de aannemerij. In 1878 raakt de onderneming betrokken bij de aanleg van de Nieuwe Waterweg. Daarbij neemt Adriaan Volker zijn eerste zelf varende hopperzuiger Adam I in gebruik. De Nieuwe Waterweg maakt de ontwikkeling van Rotterdam als wereldhaven mogelijk.

Enkele jaren later begint de internationale expansie van Van Oord. Vanaf die tijd verleggen Nederlandse waterbouwers hun grenzen en voeren projecten uit op andere continenten. De naam en faam van Van Oord zijn inmiddels wereldwijd verspreid. Het internationale karakter van Van Oord stond toekenning van de Rotterdam Promotie Prijs 2016 niet in de weg, integendeel.

Citaten uit het juryrapport:

“Van Oord is een Nederlandse familieonderneming die wereldwijde bekendheid geniet in de maritieme sector. Het maritiem ondernemerschap van dit bedrijf is verankerd in de eeuwenlange strijd van Nederland tegen het water. Van Oord is Hollands Glorie ten voeten uit. Rotterdam heeft van die parels die niet iedereen kent, bedrijven die niet op alle lijstjes staan, maar die in hun vakgebied internationaal befaamd zijn. Zo’n bedrijf is Van Oord.”

“Als familiebedrijf is Van Oord niet op zoek naar quick wins, maar kijkt men over de horizon heen. Het gaat hen om continuïteit en de lange termijn, maar ook om de wil om te winnen. Men zoekt hierbij vooral samenwerkingspartners die ook deze oriëntatie hebben. Samenwerken speelt voor Van Oord een belangrijke rol. Enerzijds om grote opdrachten over de gehele wereld binnen te halen, anderzijds op vlak van human resource management waarbij de betrokkenheid van en naar medewerkers centraal staat.”

“Van Oord heeft Rotterdam als vestigingsplaats gekozen. De onderneming koos niet zomaar een willekeurig bedrijfspand op een bedrijfsterrein, maar een hoofdkantoor dat niet te missen valt. Aan de Maas, aan de voet van de Van Brienenoordbrug. Door de inzet van Van Oord kan Rotterdam een naam hoog houden als het gaat om bagger-, waterbouw- en offshore-projecten (olie, gas en wind). Innovatieve, duurzame oplossingen op het gebied van watermanagement, overschakelen op nieuwe vormen van energiewinning zijn Nederlandse en Rotterdamse specialismen die mede zijn ontwikkeld door krachtige bedrijven als Van Oord. De onderneming is marktleider op het gebied van de aanleg van grote offshore windprojecten. Van Oord heeft aandacht voor de omgeving en het vroegtijdig betrekken van natuurbelangen bij de aanleg van nieuw land.”

“Van Oord is innovatief, draagt in sterke mate bij aan de goede naam van Rotterdam als stad van internationaal vakmanschap op hoog niveau. Van Oord straalt waarden uit die als kenmerkend voor de stad kunnen worden gezien: kwaliteit, nuchterheid, traditie, lef en durf.”

Rotterdam, 17 februari 2017