Winnaar 38e Rotterdam Promotieprijs

Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht

Meer dan een eeuw lang verricht de Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht buitengewone dienstverlening in wereldhaven Rotterdam. Schepen los- en vastmaken: dat is wat de roeiers
in de haven in essentie deden en nog doen. 

Weer of geen weer, de Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht is al die jaren vierentwintig uur per dag in de haven van Rotterdam bezig met het bijstaan van zeeschepen: het vóór en achter vastleggen. Een mooi bedrijf om in te werken. Het betrokken zijn, het kunnen participeren, dat is ideaal. Vrijheid, gelijkheid en broederschap.

Ruim twee eeuwen na de Franse Revolutie lijken deze romantische idealen nog steeds door te klinken in de structuur en de werkwijze van de in 1895 opgerichte Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht. De vrijheid komt tot uiting in de formele zelfstandigheid van alle roeiers als leden van de Vereeniging. De gelijkheid wordt vertaald in volledige medezeggenschap en gelijke beloning. De broederschap valt af te leiden uit de manier waarop de roeiers zich in de loop der jaren gezamenlijk hebben verzekerd tegen de risico’s van hun bestaan. De oprichters maakten gebruik van hun wettelijk recht om een vereniging op te richten. Het was in de eerste plaats een manier om de onderlinge concurrentie te beteugelen. Tegelijkertijd ontstond daardoor de mogelijkheid een sterke positie te verwerven in de Rotterdamse haven.

(…) De KRVE van vandaag past geheel in het huidige digitale tijdperk. De Rotterdamse haven zal zich verder uitbreiden. De ‘Eendracht’ heeft al maatregelen genomen om snel ter plekke te kunnen zijn, daar waar het werk zich aandient. Vandaar de aandacht die men schenkt aan het zelf ontwikkelen van steeds snellere boten. Het resultaat is onder andere de KRVE 58: een fast aluminium crew tender speeds up to 33 knots and can crash stop in seconds!

Een ander innovatief betrof de winchauto. Door de schaalvergroting in de haven –met name in de Europoort- volstond het aloude handwerk niet meer. De nieuwe trossen waren te zwaar en onhandelbaar voor mankracht waardoor een zekere mechanisatie om ze aan wal te krijgen onvermijdelijk was. Na een periode van experimenteren werd de winch unit een vast onderdeel van het KRVE-materieel. Er zijn meer ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de haven en voor de ‘Eendracht’. Rederijen zullen steeds grotere schepen gebruiken. Kolossale afmetingen zullen eerder gebruikelijk worden dan uitzondering zijn. De krachten waarmee de wind aan een afgemeerde oceaanreus kan trekken zijn onvoorstelbaar groot. (…) Daarom is een ingenieuze constructie ontwikkeld, een eenvoudig en opmerkelijk hulpmiddel: de Shore Tension. Het is een vernuftig werktuig dat tussen de bolder en de tros wordt vastgezet. De Shore Tension zorg voor de veerkracht die nodig is om het schip stabiel voor de wal te houden.

De nieuwe schepen, waarvan de ontwerprechten inmiddels eigendom zijn van de ‘Eendracht’ , evenals de nieuwe vindingen zoals de Shore Tension zijn sterke punten waarmee de KRVE de toekomst kan trotseren. Op het vlak van de techniek is dat gelukt en door bezoeken te brengen aan buitenlandse klanten worden de KRVE-innovaties wereldwijd aangeboden en toegepast. (…) De ‘Eendracht’ manifesteert zich ook door het uitdragen en overbrengen van vakkennis in de hele wereld; opvallend is de verbreiding van de opleiding die zich bij de ‘Eendracht’ door de jaren heen als een van de beste op het vakgebied heeft ontwikkeld.

Het is daarom dat Club 25 en het bestuur van de Rotterdam Promotie Prijs, daartoe geadviseerd door een speciale jury, unaniem hebben besloten de Rotterdam Promotie Prijs over 2010 toe te kennen aan de Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht te Rotterdam. Met grote dank voor de ongekend vele en goede internationale promotionele activiteiten voor de stad en de haven van Rotterdam en voor de vele innovatieve stimulansen.

Rotterdam, 25 maart 2011

Wil je weten welke winnaars er nog meer zijn?

Meer weten?