Laatste afgelopen Evenementen

Bezoek aan de Pauluskerk met een inleiding door dominee D.J. Couvée,

Pauluskerk Mauritsweg 20, Rotterdam

Club 25 is deze avond te gast in de Pauluskerk alwaar een rondleiding plaatsvindt en de predikant van de kerk een toelichting geeft op het werk van deze kerkgemeenschap voor groepen in een moeilijke situatie, zoals dak- en thuislozen, ongedocumenteerden, verslaafden.